Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0 Kč
Celkem 0 Kč

Košík K pokladně

Akce

Facebook


Všeobecné dodací a prodejní podmínky

 

  1. 1.Objednávání  ( Zadání objednávky)

Přijetí zakázky se uskutečňuje výhradně na základě podmínek, které jsou dále vyjmenované. Opačné nákupní podmínky se nestanou obsahem smlouvy, i když nejsou se jmenovanými podmínkami výslovně v rozporu.

Přijetí zakázky našimi zástupci/reprezentanty se uskutečňuje za těchto podmínek.

 

  1. 2.Dodávka

Dodávka objednaného zboží se uskutečňuje co nejrychleji, za případné zpoždění dodávky

způsobené výrobním a / nebo  dodacím zpožděním subdodavatele  z toho vyplývající         následky nepřebírá Sheltmen žádné záruky. U expresních zásilek nemohou být ze strany Sheltmen garantovány žádné závazné dodací lhůty.

 

  1. 3.Ceny

Ceny uvedené v cenících Sheltmen jsou prodejními cenami, včetně obalu, a jsou platné do okamžiku vydání nového ceníku. Platí ceny, které jsou platné právě v den dodávky.

K právě platným cenám jsou navíc připočítány přepravní náklady, případně náklady za dobírku a další náklady za speciální dodávky na přání zákazníka a rovněž DPH.

 

  1. 4.Platba

S dodávkou zboží se obvykle uskutečňuje i fakturace. Úhrada zboží vystaveného ve faktuře se uskutečňuje dle podmínek zde ( ve faktuře) uvedených, to znamená – se srážkou nebo netto při platbě během právě jmenované fáze nebo okamžitá platba při obdržení zboží.

Při překročení sjednané platební lhůty si vyhrazujeme právo zaúčtovat úroky z prodlení ve výši stanovené příslušným zákonem.

 

  1. 5.Výhradní vlastnictví

Až do úplného zaplacení částky stanovené ve faktuře zůstává zboží vlastnictví Sheltmen s.r.o.

 

  1. 6.Stížnosti

Reklamace týkajících se cenových a/ nebo kvantitativních rozdílů, poškození při přepravě, zpoždění dodávek apod. je nutno sdělit firmě Sheltmen nejlépe v písemné podobě, a to bezodkladně, nejpozději 8 dní po obdržení faktury / zboží, s uvedením následujících údajů, aby bylo možno tyto případy co nejdříve objasnit:

Číslo zákazníka, fakturační číslo/ číslo dodacího listu, datum, velikost objednávky, zásilková služba, číslo zásilky, datum obdržení, reklamovaný obsah zásilky včetně cenových nebo kvantitativních rozdílů týkajících se položek.

 

  1. 7.Záruka

Přebíráme standardní záruku za vady týkající se materiálu a zpracování. Ze záruky jsou vyloučeny případy, které vycházejí z násilného působení na bandáž, špatného zacházení nebo z nevhodného použití. Při oprávněných reklamacích následuje bezplatná výměna příslušného zboží.

Nároky na ručení nad rámec výměny zboží jsou vyloučeny.

 

  1. 8.Zpětná dodávka / Výměna

Dobropisy pro zptné dodávky (nezávisle na čísle 6. nebo 7) se mohou uskutečnit pouze tehdy, když je zpět dodané zboží v originálním obalu a v bezvadném, nepoužitém a znovu prodejném stavu a pokud pochází z aktuální série. Poskytnuté dobropisy (storno-faktury) jsou účtovány jen za probíhající obchody (dodávky zboží). Obsáhlé zpětné dodávky na dobropis jsou možné jen po písemné dohodě. Výjimky ze jmenovaných pravidel jsou platné jen po předchozí dohodě s písemným potvrzením od firmy Sheltmen. Výměna bandáží je možná dle výše uvedených podmínek.

Náklady na zpětnou dodávku od firmy Sheltmen hradí odesílatel.

 

  1. 9.Ostatní

Vedlejší ujednání ústní formou platí jen tehdy, když byly potvrzeny písemně. Nadto platí příslušné paragrafy občanského zákoníku a všeobecné obchodní podmínky.